חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שטובל טבילת עזרא חייב להסיר לפני כן את העדשות מגע שיש לו?

תשובה:

אם קשה לו להוריד את העדשות, ואינו מוריד אותם אלא רק בשינה בלבד אפשר לטבול עם זה (רק
בטבילת עזרא לנברים).

מקור: הרב מאיר נזוז, פניני הפרשה אשדוד, מדור אור מאיר, ואתחנן גליון 541

תשובה נוספת:

עדשות מגע מתחת לעיניים דינן כדבר הנמצא בבית הסתרים. על כן הן אינן מהוות חציצה בטבילת גברים, אך בטבילת נשים הן מהוות חציצה וחובה להסירן לפני הטבילה.

 

מקור: הרב ברוך בליזינסקי- אתר חבד- וראה שולחן ערוך יורה דעה סימן קצח סעיף ו, רמב"ם הלכות מקוואות פרק ב הלכה ג.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה