חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ידליק נר חנוכה זקן תשוש שאינו יכול להדליק?

תשובה:

אין להדליק על יד נכרי אלא ימנה שליח ישראל. אם אין אפשרות למנות שליח ישראל יכול לבקש מהנכרי להדליק אבל ללא ברכה, אם אחר כך יגיע ישראל יכבה את הנרות ויחזור וידליק על ידי ישראל.

פוסק: הרב יוסף שלמה הכהן

ספר: עזרה כהלכה

מקור: פרק ו סעיף כג

תשובה נוספת:

כאשר בעל הבית אינו יכול לקום ממטתו להדליק נר חנוכה, לא יביאו לו הנרות ליד מטתו כדי שידליקם ואחר כך יניחום במקומם. אלא ימנה שליח שידליק הנרות במקום הנחתן והשליח ( ולא החולה) יברך וידליק הנרות.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן תרעה' סעיף ז

תשובה נוספת:

אפשר להקל בעת הצורך, שאדם יברך וחברו ידליק עבורו את נר חנוכה אולם אז עדיף שהחולה יראה את הנרות.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה, פרק ז הערה יח בשם המ"א תרעו, סק"ד ובשם הגר"מ אליהו.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה