חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין אם שליח שילם בשדה התעופה עבור עודף משקל כשהתברר שהתשלום היה גבוה מתכולת החבילה?

תשובה:

אדם שנתבקש על ידי חברו להעביר בטיסתו חבילה לכתובת מסויימת בחו"ל ולא ידע מה התכולה שבחבילה, ושילם מכספו שלו בשדה התעופה עבור עודף משקל. אולם  התברר שהתשלום היה גבוה מתכולת החבילה  אזי פטור המשלח  מלשלם לשליח לפי שלא נהנה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: שים שלום בעריכת הרב חיים זייבלד (הודפס בספר משפט כהלכה)

מקור: סימן רסד סעיף ד ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טיסה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה