חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעיין בספר בשעת חזרת הש"ץ?

תשובה:

אין לעיין בספר בעת חזרת הש"ץ.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: עשה לך רב

מקור: חלק א' סעיף ג ' עמוד שכד (בסוף התשובה). וראה גם אגרות משה, אורח חיים חלק ד' סימן יט

תשובה נוספת:

אסור גם להרהר בדברי תורה, אלא להיות קשוב למילים שמוציא הש"ץ.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יא סימן י

תשובה נוספת:

מותר לקנות מקום ישיבה (כגון :לימים הנוראים) בבית הכנסת מכספי מעשר כספים, בתנאי שהיה יכול להתפלל במקום אחר ללא תשלום. אולם אם אין לו מקום אחר להתפלל ללא תשלום, אינו רשאי לשלם מכספי מעשר כספים. ואם נדרש לשלם יותר מהמקובל, רק אז רשאי לשלם את התוספת / ההפרש מכספי מעשר.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: יורה דעה פרק מו סעיף טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה