חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעיין / ללמוד בספר בשעת חזרת הש"ץ?

תשובה:

אין לעיין בספר בעת חזרת הש"ץ.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: עשה לך רב

מקור: חלק א' סעיף ג ' עמוד שכד (בסוף התשובה) וראה גם אגרות משה, אורח חיים חלק ד' סימן יט

תשובה נוספת:

אסור גם להרהר בדברי תורה, אלא להיות קשוב למילים שמוציא הש"ץ.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יא סימן י.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה