חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בחוץ לארץ לגבי עירוב תחומין?

תשובה:

עירוב תחומין

א. הרוצה לטייל בשבת אל מקום הנמצא מעבר לתחום שבת, רשאי "לקבוע את ביתו" במקום אחר מהמקום שבו ילון, ואז יכול הוא למדוד את תחום השבת מ"ביתו החדש". מובן ש"ביתו החדש" צריך להיות במקום שמבחינת דיני תחום שבת הוא רשאי להגיע אליו בשבת, דהיינו בתוך תחום שבת לעיר שבה הוא לן. כמו כן אינו רשאי לקבוע לעצמו שני בתים חדשים.

ב. הדרך הפשוטה לקביעת "הבית החדש" היא להניח "עירוב תחומין" אישית או על יד שליח/נציג במקום "הבית החדש". עירוב זה נעשה על ידי הנחת מזון בכמות של שתי סעודות לאדם. כשמניחים לחם יש צורך ב- 800 גרם (בשעת הדחק: 350). אולם אפשר להניח מאכל אחר הנאכל עם לחם בכמות זו, כגון ריבה. יש להניח כמות כזו עבור כל אחד מהמטיילים, וכל אחד מהם צריך שידע על כך עוד קודם לכניסת השבת.

ג. את עירוב התחומין מניחים במקום משתמר, ואין חובה לאוכלו במשך השבת.

ד. בשעת הנחת העירוב מברך: "אקב"ו על מצוות עירוב", ואומר: "בזה העירוב יהא מותר לי (או לנו, או לפלוני) ללכת ממקום זה (שהנחנו בו את העירוב) אלפיים אמה לכל רוח."

ה. זה שמניח את העירוב צריך שיהיה בן דעת המודה בעירוב. אי אפשר איפוא למנות כשליח לכך אדם שאינו שומר שבת.

ו. לאחר שהונח העירוב וקודם כניסת השבת יכול זה שהונח העירוב עבורו לחזור בו, ולבטל את עירובו. אולם לאחר כניסת השבת, כבר קנה לו שביתה בביתו החדש, ואין הוא יכול לנוע אלא בטווח של אלפיים אמה משם. לעיתים לא יוכל איפוא לטייל מחוץ לעירו בכיוון הנגדי של העירוב.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: -פרק לו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה