חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ניתן לאסור עישון סיגריות גם מסיבה הלכתית?

תשובה:

ניתן לאסור על העישון מדין תורה, כמו כן מותר למחות על כל  מי שמעשן במקום ציבורי מחשש לפגיעה בבריאות של הנמצאים במקום.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק טו סימן לט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רפואה ובריאות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה