חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעשן בבית הכנסת שלא בזמן התפילה?

תשובה:

אסור  לעשן בבית הכנסת שלא בזמן התפילה. מאידך, אפשר להקל ליושבים וללומדים בבית המדרש כל היום או חלקו, כיוון שזה נחשב לאכילה. ( ללא קשר לצד הבריאותי).

פוסק: הרב אלחנן כהן

ספר: הכבוד והמצוה

מקור: כבוד בית הכנסת פרק ה סעיף ו וראה בן איש חי ש"א ויקרא אות ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה