חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג בן חוץ לארץ שאביו מצווה עליו שלא יעלה לארץ ישראל?

תשובה:

מצוות ישיבה בארץ ישראל, שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. אם הוריו ציוו עליו שלא יעלה לארץ ישראל, לא ישמע להם. וכן אם ציוו אותו לרדת לחוץ לארץ להתגורר עמם ולעזור להם לא ישמע להם, כיוון שמצוות ישוב ארץ ישראל דוחה מצוות כיבוד הורים, שהרי גם ההורים מצוים לעלות לארץ ישראל.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף כיבוד אב ואם

מקור: פרק ט סעיף נא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה