חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ספרדי המתפלל במנין של אשכנזים האומרים את עלינו לשבח לפני שיר של יום, צריך גם לומר?

תשובה:

ספרדי המתפלל במנין של אשכנזים האומרים את "עלינו לשבח" לפני שיר של יום, ימשיך במנהגו ולא ישנה רק יעמוד כאשר הם אומרים את עלינו לשבח.

פוסק: הרב יצחק לוי

ספר: אבי בעזרי

מקור: או"ח סימן יד וראה יביע אומר סימן יז אות ג, וכן התפילה והלכותיה ח"א עמוד 424

תשובה נוספת:

יש להתנהג כמנהג המקום בו מתפלל כעת.

פוסק: הרב חיים אביגדור פיליפ

ספר: ברומו של עולם

מקור: פרק א סעיף קסו וראה ישא יוסף חלק ב סימן לח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה