חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעלות קרובים, אחד לשביעי והשני למפטיר?

תשובה:

אחים או בן אחרי אביו, אפשר לקרוא אחד לשביעי ואת השני למפטיר. רק שאת זה שעולה למפטיר לא יקראו בשמו אלא יעלה מעצמו או יגידו: יעמוד מפטיר.
במקום שלא קורין בשם העולה אזי מותר אותם זה אחר זה בשישי ושביעי.
במקום שאין קורין בשמן, מותר לשני אחים לעלות להגבהה וגלילה.

פוסק: הרב שלמה מן

ספר: זאת התורה

מקור: פרק לה סעיף יד וראה משנה ברורה סימן קמא ס"ק כא, וסעיף כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה