חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש איסור לכהן לעמוד בבית הקברות אם הוא במרחק של 4 אמות מהקבר?

תשובה:

מותר לכהן לעמוד בבית הקברות אם הוא במרחק של 4 אמות מהקבר.

פוסק: הרב כהן יואל

ספר: והשב כהנים

מקור: עמוד 43 סעיף 18 וראה שו"ת ציץ אליעזר חלק ד סי' טו עמ' פ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה