חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג המתפלל במקום שנוהגים הפוך ממנהגו לעניין עמידה בקדיש?

תשובה:

המתפלל במקום שנוהגים הפוך ממנהגו לעניין עמידה בקדיש, כגון אשכנזי אצל ספרדים היושבים בקדיש, או להפך שאצל אשכנזים עומדים, ינהג כמנהג המקום בו מתפלל, וכן בקדיש של סיום מסכת וכו'.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ו סימן ט וראה כף החיים קמו' סקכ"ב ותפילה כהלכתה כה' יב

תשובה נוספת:

מנהגים שונים לגבי עמידה בקדיש, אולם לדעת כולם כאשר הקדיש נאמר על קטע שצריך לאומרו בעמידה, אזי צריך להשאר לעמוד עד עניית אמן של "דאמירן בעלמא" או לפחות עד "יהא שמיה רבה" (וטוב לנהוג כך בכל הקדישים).

פוסק: הרב אברהם קסלר

ספר: נוטרי אמן

מקור: חלק ב פרק כג סעיף כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה