חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חל איסור הנאה מערלה גם על גליעינים של משמש? אם כן, האם מותר לשחק בגלעיני משמש שהוא ערלה?

תשובה:

הגמרא במסכת ברכות אומרת, שדין ערלה חל גם על הגלעין, וכן פסק הרמב"ם להלכה. לכן, אסור לשמחק בגלעינים של משמש או כל פרי אחר שהוא ערלה.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: שו"ת חנוך לנער

מקור: הלכות מצוות התלויות בארץ, סעיף י"ב.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ערלה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה