חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם איסור ערלה נוהג בחוץ לארץ?

תשובה:

ערלה נוהגת בכל מקום בין בארץ ובין בחוץ לארץ, בין פירות של ישראל ובין פירות של גוי, וכן נוהגת בכל זמן, דהיינו, גם בזמן הזה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן רצד פרק א סעיף ב-ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ערלה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה