חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

עץ רימון שהגיע לשנתו הרביעית אך פירותיו חנטו בשנה השלישית, האם חל עליהם דין ערלה או דין נטע רבעי?

תשובה:

אם חנטו לאחר ט"ו בשבט, נחשבים הם כשנה הרביעית.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: שו"ת חנוך לנער

מקור: הלכות מצוות התלויות בארץ, סעיף י"ז.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ערלה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה