חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לרופא לנתח ולכרות ערמונית של חולה שנמצא בסכנה למרות שהוא מתנגד?

תשובה:

אם הרופא מניח שהתנגדותו של החולה לכריתת הערמונית נובעת מתוך שהוא רוצה לפנות לרופא מומחה לניתוחי ערמונית אסור לרופא לנתח את הערמונית בניגוד לרצון החולה.
אם לרופא ברור שהחולה לא יפנה לרופא מומחה לערמונית אלא שמתנגד לכריתה מחמת שבוטח בישועת ה', או שחבל לו לאבד אבר חשוב זה, מצוה על רופא לנתחו אם ברור לו שחייבים לעשות כך. מה טוב אילו הרופא יכול להיוועץ עם מורה הוראה לפני הניתוח.
כשהצעתי את דברי לפני מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל הוסיף ואמר שבכל זאת אם ניתן להמתין חודש או חודשיים מבלי שמצבו יתדרדר עדיף לעשות כך ולדחות את הניתוח עד לאותו זמן.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי - בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: חלק א סימן תקט

תשובה נוספת:

אין איסור השחתת זרע בהוצאת זרע ישירות מהאשך בדרך של ביופסיה, וכן אין איסור השחתת זרע לאחר כריתת הערמונית, גם אם חותכים את שבילי הזרע ובשעת הביאה נעקר הזרע, ובא למקום החתך ומתערב בשתן ויוצא כך.

פוסק: הרב שטיינברג אברהם

ספר: אנציקלופדיה הלכתית רפואית

מקור: כרך ג עמוד 378 וראה ציץ אליעזר חלק יד סימן צה

תשובה נוספת:

לכתחילה אם אין סכנה בלא נתוח השבילין, בודאי יש להזהיר את הרופאים שלא להפסיקם, אבל היכן שיש סכנה אין איסור כלל .

פוסק: הרב יצחק יעקב וייס

ספר: שו"ת מנחת יצחק

מקור: חלק ו סימן קמא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רפואה ובריאות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה