חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג במוצאי תשעה באב החל ביום חמישי בערב?

תשובה:

כאשר חל עשירי באב ביום שישי, מותר להתכונן לשבת בתספורת, רחצה וכביסה כבר ביום שישי בבוקר, ואם השעה דחוקה לו, יהיה מותר לעשות הכנות אלה מיד במוצאי תשעה באב.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים פרק י סעיף יט וראה מ"ב תקנח, ג ערוה"ש ב

תשובה נוספת:

כאשר חל מוצאי תשעה באב ביום חמישי בערב, יש הפוסקים שמותר גם בליל עשירי (חמישי בערב) להסתפר, ולהתרחץ רחצה שהיא כבר לכבוד שבת, וכן ההלכה גם לאשכנזים.
וכך הדבר לגבי כביסה לכבוד שבת ורשאי להוסיף גם בגדי חול. אכילת בשר תיהיה מותרת לאשכנזים רק אחר חצות היום של יום שישי ולספרדים אסור לאכול בשר עד סעודת ליל שבת.

פוסק: הרב בנימין חותה

ספר: כי בא מועד

מקור: בין המצרים סימן תקנח סעיף כג - וראה גם מ"ב ס"ק ג ומג"א אות ד וחזו"ע תעניות עמוד יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תשעה באב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה