חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם האב המאמץ צריך לפדות את התינוק המאומץ?

תשובה:

האב המאמץ צריך לפדות את בנו (יהודי) המאומץ אם ידוע שהוא פטר רחם לאמו ושהוריו הביולוגים אינם כהנים או לויים, דין זה חל גם אם נולד לאם פנויה.  האב המאמץ יברך את הברכה כשהוא פודה אותו. לענין ברכת שהחיינו ועל מנת לצא ידי כל דעות הפוסקים טוב שיניח לפניו פרי חדש ויברך.

פוסק: הרב אליקום דבורקס

ספר: על בן אמצת לך

מקור: פרק ו סעיפים א-ה, ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פדיון הבן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה