חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מחשבים את המועד בו עושים את הפדיון כאשר עבר את קו התאריך?

תשובה:

פודים את הבכור לאחר עברו 30 ימים שלמים מהלידה, לכן עושים את הפדיון ביום השלושים ואחד והמנהג לאחר קצת עד חצות היום ויש שנהגו לעשות את הפדיון אחר הצהרים ברוב עם והמנהג שלא לפדות בלילה.
אם נולד התינוק בבין השמשות מונין את השלושים מיום המחרת. אם טעה ופדה ביום השלושים צריך לחזור ולפדות בלי ברכה, ואז אפשר להקל לעשותו בלילה אור ליום השלושים ואחד.
בכור שחצה את קו התאריך, והוקדם או נתאחר יום השלושים, צריך לחשב שיעברו 30 ימים שלמים.

פוסק: הרב יוסף דוד ויסברג

ספר: אוצר פדיון הבן- תשנ"ד

מקור: פרק טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה