חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מקור לכך שהמשתתף בסעודת פדיון הבן- נחשב הדבר כנגד פ"ד תעניות?

תשובה:

למעשה אין לכך מקור מבוסס.

ספר: שדי חמד

מקור: מערכה ס כלל נד

תשובה נוספת:

נאמר בשם האר"י הקדוש כי כל מי שמשתתף בסעודת פדיון הבן, נחשב לו שהתענה פ"ד יום.

ספר: שו"ת עמק יהושע

מקור: יורה דעה חלק ג סימן יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פדיון הבן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה