חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לפרק ולהרכיב משחקי הרכבה בשבת?

תשובה:

אסור להרכיב או לפרק צעצוע מחלקים שמוכנים להרכבה, כמו מטוס, אוניה, שעשויים מחלקי פלסטיק, מתכת או עץ, שהרי החלקים מתחברים זה לזה בדייקנות רבה, כמו משחקי לגו, קליקס וכו, שרגילים לבנותם לימים מרובים. אולם אין למנוע מילדים לבנות בקוביות פלא שאין חיבורם בחוזקה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק טז, סעיפים יט- כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה