חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ניתן לרכוש בחו"ל פירות וירקות שאינם מעובדים ללא חשש?

תשובה:

בדרך כלל ניתן לרכוש פירות וירקות שאינם מעובדים בחו"ל ללא חשש. ההסבר לכך הוא:

■ פירות וירקות שגדלו בחו"ל פטורים מתרומות ומעשרות.

■ איסור ערלה נוהג גם בחו"ל, אפילו בגידולים של גוי, ועל כן פירות האילן שחנטו קודם השנה הרביעית לנטיעת האילן אסורים באכילה, אלא שעל פי ההלכה - ספק ערלה בפירות שגדלו בחו"ל מותר. כיוון שאנו קונים את הפירות בחנות, אין לחשוש לערלה, שהרי בחנות כבר לא ניתן לדעת אם הפרי הוא ערלה או לא, וזהו ספק. אפילו אם קונים את הפירות בסמוך לשטח הגידול, הרי הם מותרים, כל עוד לא ברור שהם נקטפו מעצי ערלה.

■ איסור כלאי הכרם גם הוא נוהג בחו"ל, אולם גם לגביו הדין הוא שספק כלאיים מותר, ולפיכך מותר לקנות ענבים וירקות אפילו בסמוך לשטח הגידול, כל עוד לא ראינו שהם גדלו בסמיכות זה לזה.[1]

■ איסור הרכבת אילן נוהג גם בחו"ל, אולם אפילו בארץ ישראל הפירות שצמחו מהרכבה כזו אינם נאסרים באכילה.[1]

■ איסור כלאי זרעים אינו נוהג כלל בחו"ל[1] (וגם בארץ ישראל אין היבול נאסר באכילה).

■ לעתים קונים בחו"ל פירות שהובאו מארץ ישראל. במקרה כזה יש לבדוק שיש עליהם סימון שאין בהם חשש טבל וערלה (בארץ הרבה מהשווקים והמרכולים הגדולים מפוקחים על ידי הרבנות המקומית, אך בדרך כלל אין פיקוח כזה על התוצרת המיוצאת לחו"ל). אם ידוע שהפירות הם מארץ ישראל, ואין עליהם סימון כשרות, צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות ללא ברכה (עיינו בפרק מצוות התלויות בארץ, עמ' 261). 

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פרק יג עמוד 241

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה