חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למקבל צדקה לספר את הסכום שנתן לו פלוני?

תשובה:

אדם המקבל צדקה לא יספר שאדם מסויים נתן לו סכום מועט, וכן לא לספר ברבים שפלוני נתן לו סכום גדול, אולם ליחיד מותר לו לספר שקבל ממנו סכום גדול.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: באורח צדקה

מקור: פרק יט סעיף לח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צדקה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה