חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להדפיס פסוקים על הזמנה לחתונה?

תשובה:

אין להדפיס פסוקים על הזמנה לחתונה, כאשר יודע שיבוא ליד בזיון. אולם אם כותב חצאי פסוקים ויש הפסק ביניהם לא יהיה טעון גניזה.
אפשר להדפיס "שהחיינו  וקיימנו והגיענו לזמן הזה" ואינו טעון גניזה.  כמו כן המשפט: "ענבי הגפן בענבי הגפן" ללא ההמשך (דבר נאה ומתקבל) אינו טעון גניזה.

פוסק: הרב יעקב זרוק (תשובות הרב יצחק זילברשטיין)

ספר: קול יעקב

מקור: חלק א פרק ו סעיפים לה- מ וראה יו"ד סימן רפג ס"ד ומשנ"ב סימן תרלח ס"ק כד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה