חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מבחינה הלכתית מותר ללכת להתרפא אצל רופא פסיכיאטר?

תשובה:

יש להזהר שלא ללכת לרופא פסיכיאטר שעשוי לייעץ או להשפיע על החולה להתנהג בניגוד לדיני התורה, שהרי פסיכיאטר מטפל בעיקר בדיבורים.
אם מדובר בפסיכיאטר מומחה שיבטיח להורים וכו' שלא ידריך ויכוון את המטופל בניגוד לאמונה ומצוות התורה - אזי יהיה מותר.

פוסק: הרב אברהם סופר אברהם

ספר: נשמת אברהם

מקור: יורה דעה סימן קעט עמוד עא וראה גם אגרות משה יו"ד חלק ב סימן נז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רופא

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה