חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם גם בארון קודש מפואר יש לשים פרוכת?

תשובה:

אפילו אם ארון הקודש נאה ביותר, והוא נראה יפה בלא פרוכת יותר מאשר עם פרוכת, מכל מקום לא נכון להסיר הפרוכת מעל ארון הקודש, לפי שמנהג פריסת הפרוכת אינו רק לנוי וליופי, אלא הוא על שם מה שנאמר "והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקדשים". וגם על דרך כיסוי כלי הקודש. וכן כתב בשו"ת תרומת הדשן (סימן סח), שהפרוכת התלויה לפני ארון הקודש היא לצניעות.
 

פוסק: הרב ישמעאל הכהן

ספר: שו"ת זרע אמת

מקור: חלק א או"ח סימן כו וכן בשו"ת תרומת הדשן סימן סח, ילקוט יוסף קנד,ח, ישא ברכה א"ח, ג,מב.הובא גם בהלכה יומית מרן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה