חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אלו פעולות כוללת מצוות ביקור חולים?

תשובה:

מצוות ביקור חולים כוללת בין השאר גם: ביקור בפועל אצל החולה, בירור צרכיו, סיפוק צרכים שונים, כגון: סעד, סיוע, טיפול, האכלה, ניקיון, מצעי המיטה, סידור  חדרו, קניות, השגת תרופות, הכוונה, ליווי, עידוד, חיזוק, שהייה אצלו בלילות בעת הצורך, תמיכה כספית, השתתפות בהוצאות, דיבור, שיחה, לשמחו, התענינות אצל קרוביו, בקשת רחמים, וכל כיוצא בזה.

פוסק: הרב אשר זעליג מורסקי

ספר: ביקור חולים בהלכה ובאגדה

מקור: מבוא עמודים ד-ה וכן פרק ב סעיפים א-ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ביקור חולים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה