חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשומר נכרי לפתוח דלת לבניין או של בית כנסת על ידי לחיצה על כפתור המפעיל מנגנון חשמלי?

תשובה:

מותר לשומר נכרי לפתוח עבוריהודי, דלת לבניין או של בית כנסת על ידי לחיצה על כפתור המפעיל מנגנון חשמלי, כיוון שהנכרי יכול לפתוח את הדלת על מעט טירחא שילך אל הדלת ויפתחנה בידית.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ב פרק כג סעיף נז, אומנם ראוי לומר לנכרי לפתוח בידיו משום כבוד שבת

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה