חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לומר לגוי בשבת לפתוח או לסגור את דלת המקרר אשר שכחו לנתק את הנורה שבתוכו?

תשובה:

בשעת הדחק כאשר אין במקום גוי, אפשר לפתוח את דלת המקרר על ידי ילד קטן, שאינו יודע שהאור יידלק  וגם כאשר מתוכנן שהילד יאכל בשבת מן המאכלים שבמקרר.

פוסק: הרב אברהם דוד סיימון

ספר: שו"ת שאל בני

מקור: חלק ב פרק לד סעיף 325 בשם הגרמי"מ שטרן

תשובה נוספת:

מותר לומר בשבת לגוי לפתוח או לסגור את דלת המקרר כאשר שכחו לנתק את הנורה שבתוכו.
יש אומרים שיש להקל במקרים של מצווה, תינוק או חולי.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק ה סעיף פט וראה הערות וכן אגרות משה או"ח ב. סח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה