חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לפתוח קבר לצורך זיהויי המת?

תשובה:

יש המתירים לפתוח קבר על מנת לזהות את המת, כדי להתיר אלמנה מכבלי עגינותה וכן כדי  שבניו יאמרו עליו קדיש.

פוסק: הרב צבי יהודה בן יעקב

ספר: משפטיך ליעקב

מקור: חלק א סימן לח עמוד תקלח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית קברות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה