חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לגנוז חוטי ציצית שנקרעו?

תשובה:

חוטי ציצית שנפסלו, מותר להשליכן לאשפה (בדרך כבוד), והרמ”א פסק שאסור להשליכן לאשפה אולם לא חייבים לגונזן, והמחמיר לגונזן תבוא עליו הברכה.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן כא ראה שם ברמ"א כא.א

תשובה נוספת:

פתילי ציצית שהתירן, מותר לזרוק אותם במקום הפקר (אבל לא באשפה), ואינם צריכים גניזה. והמחמירים לגנוזם תבוא עליהם ברכה.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק יז סעיף יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניזה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה