חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להכניס פתק בין אבני הכותל?

תשובה:

אין משמעות  בהכנסת פתק  בין אבני הכותל, כיון שהקב"ה שומע תפילה גם ללא פתק.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: בין המצרים

מקור: עמוד רנ

תשובה נוספת:

יש פוסקים הסבורים שיש לטבול להטהר לפני הנחת פתק בין סדקי הכותל. אולם פוסקים אחרים  מתירים להכניס את האצבעות בין סדקי הכותל.( חזון עובדיה ארבע תעניות עמוד תמה, שו"ת אבני נזר יורה דעה תנ-ב  שו"ת ישכיל עבדי ה, נד, אות ב ועוד).

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ו' סימן עג. ראה חזון עובדיה לק ד תעניות עמוד תמח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כותל

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה