חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ההגדרה של פת נוכרי?

תשובה:

פת של גוי אסור אם האפיה נעשתה על ידי הגוי, אולם אם הגוי רק לש את העיסה וערך אותה, והישראלי אפאה כמות שהיא אזי תיהיה מותרת באכילה. מאפיה של יהודי והפועלים גויים הפת אסורה.
האיסור חל על חמישה מיני דגן, מאידך פת של קטניות, אורז, ודוחן אינו כלול באיסור.
פת מחמשה מיני דגן המעורב עם קמח ממינים אחרים, הולכים אחרי הרוב ואם הרוב ממיני דגן אזי אסור לאוכלו.

פוסק: הרב משה פרזיס

ספר: פתבג המלך - הלכות פת ובישולי גויים

מקור: פרק א סעיף א-ב וראה שו"ע סימן קיב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה