חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לאכול לחם עכו"ם?

תשובה:

כאשר נמצא במקום בו אין לו פת ישראל, יהיה מותר בשבת לאכול לחם עכו"ם (כפוף לדיני כשרות).

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן רעד ס"ק ה

תשובה נוספת:

אין חילוק בין מאפה שאפה גוי עובד עבודה זרה כנוצרי או גוי משאר דתות אחרות העובדות אלילים, לבין מאפה שאפה גוי שאינו עובד עבודה זרה כמוסלמי או דרוזי, בכל אלו המאפה שאפו אסור באכילה מגזירת חז"ל אף אם אין בו חשש תערובת איסור.


הערה:
לגבי הנמצא במקום שלא יוכל להשיג פת ישראל - ראה שאלות אחרות באתר.

פוסק: הרב מיכאל פרץ

ספר: בין ישראל לעמים

מקור: פרק א סעיפים א-ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה