חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הפעלת תנור על ידי שעון שבת, יכול לעקוף את איסור אכילה של פת עכו"ם?

תשובה:

חז"ל אסרו לאכול פת שאפה גוי, אולם אם עשה ישראל אחת ממלאכות האפייה, כגון הסקת התנור, חיתוי גחלים או הכנסת הפת לתנור, או שעשה  ישראל היכר על ידי זריקת קיסם וכדומה - הפת מותרת. פת שאפה גוי בתנור שישראל הדליקו על ידי שעון - אינה בכלל פת גויים. הפת מותרת לא רק אם גוי הניח את הפת בתנור ואחר כך נדלק התנור על ידי השעון שכיוון ישראל, אלא אפילו אם התנור נדלק ואחר כך הניח הגוי את הפת בתנור.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ח סימן לג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה