חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שנמצא בדרך רשאי לאכול פת עכו"ם?

תשובה:

לכתחילה אם יגיע בכיוון הליכתו, תוך 72 דקות למקום בו ניתן להשיג פת ישראל ימתין עד אז. ואם הפת נמצאת בצידי הדרך ימתין 18 דקות. בשעת הדחק  כשלא  יתן למצוא פת ישראל, התירו לקנות פת נחתום גוי בתנאי שהפת כשרה למהדרין.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק כב' סעיף יד-טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה