חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הצבע בו צובעים את הידיים בטקס החינה מהווה חציצה בנטילת ידיים?

תשובה:

הצבע שבו צובעים את הידיים בטקס החינה אינו חוצץ בנטילת ידיים. וכן לעניין טבילה.
המפרשים מנמקים זאת בכך שאין ממשות בצבע כיוון שהוא נועד לנוי.

כמו כן, צבע שצובעים את הציפורניים (לק) אינו חוצץ, אולם אם הצבע החל להתקלף והאשה מקפידה שלא לילך באופן זה - יש להסירו לפני הטבילה.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ג סימן עד וכן יביא אומר יו"ד, ב, יג וילקוט יוסף קסא, ד וכן שו"ע יו"ד קצח, יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חינה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה