חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חייל חייב לצום בתעניות כאשר הוא נמצא בפעילות בטחונית?

תשובה:

הנביאים תקנו לישראל ארבעה צומות: י"ז בתמוז, ט' באב, ג' בתשרי וי' בטבת. עליהם נוסף צום שמעיקרו היה רשות ולא חובה – תענית אסתר, בי"ג באדר (או בי"א בו, כשפורים ביום א). הכל חייבים בצומות אלו. חולה שקשה לו לצום פטור מהתענית ואסור לו להחמיר על עצמו. חייל ששכח את התענית ואכל, ימשיך להתענות ברגע שייוודע לו הצום. ויכול לומר "עננו" בתפילתו גם אם אכל. (תקמט,א. מ"ב ג. תקנ,א. מ"ב ד. תקסח מ"ב ג).

חייל בריא הנמצא בבסיס, או בשדה באימונים, חייב לצום, ובהתאם לפקודות מטכ"ל הנו משוחרר מאימונים באותו יום. חייל הנמצא בפעילות ביטחונית והצום עלול לפגוע בכושרו המבצעי; או פרח טייס גם בזמן אימוניו (מחוץ לט' באב) – פטורים מלהתענות, ואסור להם להחמיר על עצמם. ברם, יאכלו רק כמה שנחוץ, לא ירבו באכילה של תענוג ושלא לצורך, וימנעו מכניסה לשק"ם וכדומה. (תקנ, מ"ב ה).

פוסק: הרב שלמה מן ההר,הרב יששכר גואלמן, פרופ' יהודה אייזנברג

ספר: דיני צבא ומלחמה

מקור: סעיף 315

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צבא

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה