חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לצלם אדם שנפטר?

תשובה:

אסור לצלם אדם שנפטר משום הזיון שבדבר ויש להזהר בזה כיון של בזיון המת עלול לגרום לסכנת חיים וקשה לשכחה וכו'

פוסק: הרב יהושע מנחם מנדל אהרנברג

ספר: שו"ת דבר יהושע

מקור: חלק א' סימן לה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית קברות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה