חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגזוז ציפורניים בשלושת השבועות?

תשובה:

ספרדים נוהגים להחמיר שלא לגזוז ציפורנים בשבוע שחל בו תשעה באב. וטוב שגם האשכנזים יחמירו בכך. מאידך, החל מיז' בתמוז  לא יחמירו בכך בערבי שבתות ולא לצורך מצווה כמו טבילת אשה.
מי שצפורניו עודפות על הבשר מותר לו לגזוז גן בשבוע שחל בו תשעה באב.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: שלושה שבועות ותשעה באב פרק יא סעיפים א-ב

תשובה נוספת:

ציפורניים שעודפים על הבשר מותר לגוזזם גם בשבוע שחל בו תשעה באב.
אשה לצורך טבילתה מותרת לגזוז ציפורניה גם בתשעה באב, וכך גם מוהל.
ומי שמשתחרר מבית הסוהר מותר לו אף בערב תשעה באב.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: למועדים ולימים פרק כה סעיפים סא- סג

תשובה נוספת:

מותר לגזוז ציפורניים בתשעת הימים לצורך שבת. אבל לילדים מותר בכל אופן.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים בין המצרים פרק סט סעיף מו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין המצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה