חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג חייל כשחושש שהציצית שלו נפסלה?

תשובה:

. מתי נפסלת הציצית

נחתכו החוטים, ולא נשאר בהם 4 ס"מ ("כדי עניבה") – פסולה. נחתכו שני חוטים, כל אחד בצד אחר של קשר הציצית – ולא נשאר בהם 4 ס"מ – פסולה, חוששים שחוט אחד מהארבעה הוא שניתק בשני צדדיו. אם נחתכו החוטים מצד אחד של הקשר, וברור שאין בהם שני קצוות של אחד מארבעת חוטי הציצית – כשרה. נתק חוט אחד במקום בו הוא מושחל בבגד – פסולה. נפרדו חוטי הציצית משזירתם, מתייחסים לחלק הנפרד כאילו נחתך (יב, מ"ב ז. יא, ג מ"ב טז).

אם נפסלה ציצית, ואין לו חוטים, מותר להתיר חוטי ציצית מבגד אחד ולהעבירם לשני. (טו, א). אין לתקן ציצית ע"י קשירת חוטים לגדיל הקיים. יש להתירו, ולקשור את הציציות מחדש (י"ב מ"ב ז).

 53. בדיקת ציצית

צריך לבדוק את הציצית בכל יום, שמא נפסלה, ובמיוחד ביחידות הנמצאות בשדה, שם שכיח שהציציות נקרעות. נפסלה הציצית, יש לפשוט את הבגד מיד, שכן אסור ללבוש בגד שיש בו ארבע כנפות ואין בו ציצית (יב מ"ב יג). אין לברך על ציצית או טלית פסולים, וכן אין לצאת בהם בשבת מחוץ לערוב (יג, א. מ"ב ב-ג).

פוסק: הרב שלמה מן ההר,הרב יששכר גואלמן, פרופ' יהודה אייזנברג

ספר: דיני צבא ומלחמה

מקור: סעיפים 52-53

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צבא

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה