חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר כל סועד הביא את האוכל הפרטי שלו, יוכלו להצטרף לזימון?

תשובה:

גם כאשר כל סועד הביא אוכל פרטי שלו חייבים להצטרף לזימון אם קבעו לאכול ביחד את סעודתם.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק שני הוראה כא וראה משנ"ב סימן קצג' ס"ק ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: זימון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה