חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשעת הדחק לצרף מחללי שבת לעשרה לקדיש וקדושה?

תשובה:

מותר.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אורח חיים חלק א' סימן כג'

תשובה נוספת:

מחל שבת בפהרסיא לא מצרפים לכל דבר שבקדושה אך מחלל שבת בצנעה מותר לצרפו.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת הרב הראשי

מקור: תשמ"ו - תשמ"ז סימן כג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה