חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איך מכשירים צלחת קערה ששימושו בצונן?

תשובה:

כלי שהשתמשו בו בצונן בלבד, הכשרו בצונן, ינקה אותו היטב ואחר כך ישטפנו במים צוננים.
מאידך כלי שנכבש בו חמץ, דהיינו ששהה בו חמץ לח במשך 24 שעות, ואפילו בצונן הכשרו בכלי ראשון. וכן כלי ששהה בו חמץ חריף לח אפילו פחות מ 24 שעות.

פוסק: הרב צבי כהן

ספר: הגעלת כלים לפסח

מקור: פרק ה סעיפים כט, לא, נג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה