חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש איסור כלאי זרעים בצמחים למטרת צביעה, בשמים, רפואה וכו'?

תשובה:

איסור כלאי זרעים חל על צמחים הראוין למאכל אדם או למאכל בהמה, ודרך בני אדם לגדלם. סוגי הגידולים שנוהגים בהם כלאי זרעים זה בזה, הם: תבואה, קטניות, זרעוני גינה וירקות
צמחים שלא נועד למאכל אדם או בהמה, ומטרתם לריח כמו בשמים, לצבע, לעשיית דיו או לרפואה,  או צמחים שנועדו לנוי כמו פרחים אין בהם משום איסור כלאים.

פוסק: הרב חיים אריה הוכמן

ספר: מים חיים - מצוות התלויות בארץ

מקור: פרק ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כלאים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה