חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נחשב לחטא מי שמצער אדם בדבור ולא בממון?

תשובה:

אסור לצער אדם בדברים גם אם אינו גורם לו נזק ממוני. וכל המלבין פני יהודי ברבים אין לו חלק בעולם הבא.
וכן אין לבייש אותו על ידי דבור גם אם מבחינה הלכתית אינו חייב בתשלומים על ביוש בדבור הרי זה עוון גדול.
המבייש יהודי על יד הוצאת דיבה או שם רע יש לבית הדין לקונסו ולנדותו.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: הלכות הונאה

מקור: פרק כט סעיפים א, ה ,ט, יג וראה שולחן ערוך סימן תכ' סעיף לט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין אדם לחברו

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה