חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לפטר שליח ציבור שהקול שלו ניהיה צרוד או מרתת ושבור?

תשובה:

שליח ציבור שהקול שלו ניהיה צרוד או מרתת ושבור יחדול לשמש כשליח ציבור.
ואם קולו נחלש ולא נשמע לכולם בבית הכנסת מותר להורידו ממשרתו.

פוסק: הרב יעקב זרוק (תשובות הרב יצחק זילברשטיין)

ספר: קול יעקב

מקור: חלק א שאלות קכז - קכח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה