חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקבור את הנפטר בבית קברות בו יש קומות קבורה?

תשובה:

צריך לקבור בקבר שיהיה תחת כיפת השמים ואין מועיל אם יש הפסק באויר או בקרקע כשקוברים בקומות.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק ב' עמוד ערב וראה חוקי חיים סימן סג

תשובה נוספת:

יש דעות שונות בענין.
המתירים :הגר"ע יוסף והגר"מ פיינשטיין והגר"מ מרדכי אליהו
האוסרים :הגרי"ש אלישיב והגר"ש וואזנר

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ב עמוד 260 וראה שם את המקורות, (אגרות משה יו"ד ג' קמב, קמד, ילקוט יוסף אבלות עמוד תשי), וראה חוקי חיים סימן סג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית קברות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה