חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם המתפלל בבתי כנסת שונים ובמועדים שונים גם צריך לקבוע מקום בכל בית כנסת?

תשובה:

חיוב קביעות מקום בבית כנסת הינה גם אם מתפלל בכל תפילה בבית כנסת אחר, או במועדים שונים (חגים וכו').

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפילה, פרק ה אות ב

תשובה נוספת:

כאשר מתפלל תוך 4 אמות של מקומו, גם נחשב למקום קבוע.

פוסק: הרב אליעזר אריה גולדמן

ספר: הלכה ולמעשה

מקור: סימן צ סעיף לח. מ"ב ס"ק ס

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה